Održana 3. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

Održana 3. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu
 
U virtualnom okruženju putem platforme ZOOM 31. ožujka 2022. održana je 3. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: NVRLJP).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:
1.  Usvajanje prijedloga dnevnog reda
2.  Usvajanje zapisnika s 2. sjednice NVRLJP-a
3. Prezentacija Zakon o obrazovanju odraslih (MZO) i Metodologija za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija (ASOO) 
4.  Donošenje mišljenja o primjeni odredbi Pravilnika o Registru HKO-u u vezi s vrednovanjem standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja vezanih za regulirane profesije (prijedlog AZVO-a)
5.  Razno

Prezentaciju Zakon o obrazovanju odraslih održala je Ivana Pilko Čunčić, načelnica Sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Članovima NVRLJP-a Ivana Pilko Čunčić predstavila je ključne promjene koje su uvedene novim Zakonom o obrazovanju odraslih. Ivana Krešić Klaucke, viša stručna savjetnica za programe obrazovanja odraslih iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, održala je drugo izlaganje - Metodologija za izradu programa obrazovanja odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i cjelovitih kvalifikacija. Naposljetku je održana rasprava o vrednovanju standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja vezanih za regulirane profesije.
 

Dokumenti