15. listopada 2018.
Održana 28. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je 20. rujna 2018. godine 28. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje dnevnog reda 28. sjednice
  2. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice
  3. Obavijesti
  4. Potvrđivanje Zapisnika o elektroničkom glasovanju o imenovanju predstavnika NVRLJP-a u Nacionalnome inovacijskom vijeću
  5. Glasovanje o Preporukama NVRLJP-a za primjenu HKO-a u kurikularnoj reformi i razvoju strukovnog obrazovanja
  6. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske 2020. - 2030.
  7. Organizacija okruglog stola s predstavnicima tržišta rada
  8. Okvirni program rada NVRLJP-a za 2018. godinu - pregled provedenih i preostalih aktivnosti
  9. Razno.

Dr. sc. Marko Košiček, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prezentirao je aktivnosti vezane uz Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske 2030., a s naglaskom na Radnu skupinu za obrazovanje, znanost i razvoj ljudskih potencijala. Predstavljen je status organizacije godišnje konferencije NVRLJP-a koja je najavljena za 7. prosinca 2018. godine u Rijeci u suorganizaciji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Sveučilišta u Rijeci. Opisan je koncept okruglog stola s predstavnicima tržišta rada koji bi se osvrnuo na poslodavca kao jednog od čimbenika razvoja obrazovnog sustava. Dogovoreno je da će se nakon ugrađivanja dodatnih prijedloga članova NVRLJP-a u Preporuke NVRLJP-a za primjenu HKO-a u kurikularnoj reformi i razvoju strukovnog obrazovanja dokument pripremiti za usvajanje elektroničkim putem.

Sljedeća sjednica planirana je u listopadu 2018. godine.