05. srpnja 2018.
Održana 27. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
Na Visokom učilištu EFFECTUS-u dana 5. srpnja 2018. godine održana je 27. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje dnevnog reda 27. sjednice
  2. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice
  3. Usvajanje Zapisnika o elektroničkom glasovanju o usvajanju mišljenja o prijedlozima osnivača osnovnoškolskih ustanova za potrebe izrade Prijedloga izmjena i dopuna Odluke o Mreži škola
  4. Usvajanje Zapisnika o elektroničkom glasovanju o davanju mišljenja NVRLJP-a na Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Nacionalnoga inovacijskog vijeća
  5. Obavijesti
  6. Konačni prijedlog Preporuka za primjenu HKO-a u kurikularnoj reformi i razvoju strukovnog obrazovanja
  7. Organizacija okruglog stola s predstavnicima tržišta rada
  8. Organizacija godišnje konferencije NVRLJP-a za 2018. godinu
  9. Razno.

Članove NVRLJP-a uvodno je pozdravila dekanica EFFECTUS-a, Jelena Uzelac, dipl. iur. Na sjednici se raspravljalo o prijedlogu Preporuka NVRLJP-a za primjenu HKO-a u kurikularnoj reformi i razvoju strukovnog obrazovanja na temelju materijala koji su prethodno dostavljeni članovima NVRLJP-a. Dogovoreno je da će se dodatni prijedlozi za poboljšanje teksta Preporuka prikupljati do 15. kolovoza nakon čega će se dokument urediti i pripremiti za usvajanje na sljedećoj sjednici. Predstavljen je koncept programa iduće godišnje konferencije NVRLJP-a koja se planira održati krajem jeseni 2018. godine u Rijeci u suorganizaciji sa Sveučilištem u Rijeci. Nadalje, raspravljalo se o konceptu programa za okrugli stol s predstavnicima tržišta rada koji se također planira održati u jesen 2018. godine. Dogovoreno je da će Organizacijski odbor okruglog stola izraditi koncept programa te ga predstaviti na idućoj sjednici NVRLJP-a.

Sljedeća sjednica planirana je u rujnu 2018. godine.