14. prosinca 2018. godine
Održan studijski posjet Estonske uprave za kvalifikacije

U petak, 14. prosinca 2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja posjetili su predstavnici Estonske uprave za kvalifikacije s ciljem upoznavanja s trendovima i promjenama u politikama tržišta rada i obrazovanja u Hrvatskoj te procjenom potreba za vještinama i radnom snagom.

Delegacija je predstavila djelokrug rada Estonske uprave za kvalifikacije, nacionalne koordinacijske točke za provedbu Europskoga kvalifikacijskog okvira u Estoniji. U okviru Estonske uprave za kvalifikacije uspostavljen je sustav praćenja i predviđanja potreba tržišta rada (tvz. OSKA) koji uključuje kombinaciju kvalitativnih i kvantitativnih metoda istraživanja. U tu svrhu koriste se statistički podaci i informacije dobivene tijekom intervjua.

Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja predstavili su povezanost obrazovanja i tržišta rada u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te Hrvatski kvalifikacijski okvir kao alat koji omogućuje izradu i doradu kvalifikacija, među ostalim, na temelju potreba tržišta rada. Raspravljalo se i o mogućnosti praćenja tranzicije na tržište rada diplomiranih s veleučilišta i visokih škola, a  dan je osvrt i na osnivanje Nacionalne skupine za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama.

Događaj je sufinanciran uz potporu darovnice Europske komisije za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir.