-
Ministarska konferencija i Četvrti Bologna Policy Forum u Erevanu (Armenija)
Ovogodišnja Ministarska konferencija i Četvrti Bologna Policy Forum održani su u Erevanu, u Armeniji, od 14. do 15. svibnja 2015. godine. Republiku Hrvatsku predstavljali su zamjenik ministra prof. dr. sc. Roko Andričević, predsjednik Rektorskoga zbora i rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnoga sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić te predstavnik Hrvatskoga studentskog zbora Vedran Dodig.

Na ovogodišnjoj Ministarskoj konferenciji, devetoj po redu, usvojeni su Erevansko ministarsko priopćenje te Izjava Četvrtoga Bologna Policy Foruma. Usvajanjem Erevanskoga ministarskog priopćenja ministri su se obvezali na sljedeće:

 • uključivanje kratkih stručnih studija u nacionalne kvalifikacijske okvire koje će povezati s kvalifikacijskim okvirima Europskoga prostora visokog obrazovanja,
 • osiguravanje bolje zapošljivosti prvostupnika te na suradnju u praćenju zapošljivosti diplomiranih,
 • revidiranje nacionalnog zakonodavstva u području priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija,
 • otklanjanje prepreka priznavanju prethodnog učenja u visokom obrazovanju,
 • revidiranje svojih nacionalnih kvalifikacijskih okvira na način da omogućavaju prepoznavanje prethodnog učenja,
 • nastojanje oko otklanjanja prepreka stručnog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija sa svrhom pristupanja tržištu rada,
 • poticanje mobilnosti nastavnika,
 • unapređenje socijalne uključenosti u visokom obrazovanju,
 • poticanje prenosivosti zajmova i potpora,
 • osiguravanje jednakog tretmana inozemnih obrazovnih kvalifikacija iz drugih zemalja koje se nalaze u Europskome prostoru visokog obrazovanja,
 • omogućavanje prekograničnoga vanjskog vrednovanja agencija registriranih u Europskome registru za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja.

Izjavom Četvrtoga Bologna Policy Foruma ministri odgovorni za područje visokog obrazovanja te članovi delegacija na Četvrtome Bologna Policy Forumu naglašavaju, uz ostalo, sljedeće prioritete:

 • razvijanje nacionalnih kvalifikacijskih okvira, uključujući razvijanje metodologija za uspostavu kompatibilnosti između nacionalnih okvira u sklopu Europskoga prostora visokog obrazovanja te nacionalnih kvalifikacijskih okvira razvijenih u zemljama Srednjeg istoka, Sjeverne Afrike i Azije,
 • razvijanje suradnje u osiguravanju kvalitete te poticanje agencija za osiguravanje kvalitete iz zemalja sudionica na uključivanje u Europski registar za osiguravanje kvalitete,
 • unapređenje međusobnog priznavanja kvalifikacija,
 • suradnja u razvoju i implementaciji sustava prijenosa bodova, uzimajući u obzir Europski sustav prijenosa bodova (ECTS).

Spomenuti dokumenti dostupni su na internetskoj stranici.