02. studenog 2015.
Donesena Strategija cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016. - 2020.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2015. donijela Odluku o donošenju Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere 2016. – 2020.
Izrada i usvajanje Strategije za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere u Republici Hrvatskoj od strane Vlade Republike Hrvatske predstavlja prvi korak u sustavnom utvrđivanju uloge cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i upravljanja karijerom i implementaciji cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u obrazovne sustave te sustave zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Strategija pruža formalni okvir za promicanje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te pružanje kvalitetnih informacija o karijeri, savjetovanju, usmjeravanju i obrazovanju te okuplja ključne dionike u razvoju pružanja usluga definirajući njihove uloge i nadležnosti, pri čemu pokriva usluge cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u osnovnim i srednjim školama, u području visokog obrazovanja, u kontekstu cjeloživotnog učenja i zapošljivosti te u kontekstu provedbe Garancije za mlade.

Kao strateški su prioriteti utvrđeni uspostavljanje sustava za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje, poticanje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja prema potrebama tržišta rada i gospodarstva, osiguravanje kvalitete usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja te jačanje svijesti o potrebi za cjeloživotnim profesionalnim usmjeravanjem i razvojem vještina upravljanja karijerom.

Temeljem Strategije potrebno je izraditi Operativni plan za razdoblje od dvije godine.