15. prosinca 2015. - 7. siječnja 2016.
Djelomično ponovljeni javni pozivi za odabir članova osam sektorskih vijeća
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje djelomično ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje sektorskih stručnjaka za osam sektorskih vijeća.
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika strukovne udruge za Sektorsko vijeće IV. Tekstil i koža 
  • osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća VIII. Graditeljstvo i geodezija
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca, jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika strukovne udruge i jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika obrazovne ustanove za člana Sektorskog vijeća XII. Zdravstvo
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika strukovne udruge i jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća XIV. Umjetnost
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća XVI. Temeljne tehničke znanosti
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća XVIII. Informacije i komunikacije
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca, jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika strukovne udruge te jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca i jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija. 

Kandidati koji su se prijavili na prethodno objavljene javne pozive za Sektorska vijeća smatraju se kandidatima i na ovome ponovljenome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati. 

Ponovljeni javni pozivi otvoreni su do 7. siječnja 2016. godine.