20. SVIBNJA 2019.- 3. LIPNJA 2019.
Djelomično ponovljeni javni pozivi za odabir članova sektorskih vijeća I. i VI. u novome mandatu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljene javne pozive za odabir članova dvaju sektorskih vijeća u novome mandatu:


• jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća  I. Poljoprivreda, prehrana i veterina;
• jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća  VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.

Ponovljeni javni pozivi otvoreni su do 3. lipnja 2019. godine.