27. LISTOPADA 2014. - 27. PROSINCA 2014.
Djelomično ponovljeni javni pozivi za odabir članova sektorskih vijeća
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje djelomično ponovljene javne pozive za imenovanje sektorskih stručnjaka za članove triju sektorskih vijeća.

Za Sektorsko vijeće I. Poljoprivreda, prehrana i veterina i za Sektorsko vijeće X. Turizam i ugostiteljstvo objavljuju se ponovljeni javni pozivi za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka, predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora.

Za Sektorsko vijeće XXI. Odgoj, obrazovanje i sport objavljuje se ponovljeni javni poziv za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka, predstavnika reprezentativnih sindikata obrazovnoga sektora te jednoga sektorskog stručnjaka, predstavnika strukovne udruge.

Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima. Budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) i na kojima će se temeljiti obrazovni programi, sektorska vijeća čine okosnicu HKO-a i njihove preporuke utjecat će na gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju upućivanjem preporuka nadležnim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala. Od kandidata se stoga očekuje da prijavom i motivacijskim pismom dokažu svoju stručnost u sklopu sektora za koji se prijavljuju te u svojim prijavama navedu relevantno radno iskustvo, sudjelovanja u vijećima, povjerenstvima i ostalim tijelima, međunarodni angažman, objavljene radove, preporuke i ostale informacije kojima će potkrijepiti svoju prijavu za pojedino sektorsko vijeće.

Procjenu pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za odabir članova sektorskih vijeća koje čine predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.Kandidati koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.

Od odabranih članova sektorskih vijeća očekivat će se da prate europske, nacionalne i sektorske razvojne i strateške dokumente, da su informirani o razvoju i provedbi HKO-a te o postupcima vrednovanja, kao i da sudjeluju u stručnim usavršavanjima koje će u tu svrhu organizirati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Kandidati koji su se prijavili na prvi javni poziv dana 22. srpnja 2014. godine smatraju se kandidatima i na ovome ponovljenome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.
 
Natječaj je otvoren do 27. prosinca 2014. godine.