Konzultativna radionica za nositelje projekta i partnere na projektu „SEZ - Suradnjom u edukaciji do zapošljavanja“ te članove Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
U petak, 14. listopada 2016., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je konzultativna radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici nositelja projekta i partnera na projektu „SEZ - Suradnjom u edukaciji do zapošljavanja“ te članovi Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Konzultativnu radionicu vodile su predstavnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.
Projekt „SEZ - Suradnjom u edukaciji do zapošljavanja“, čiji je nositelj Pučko otvoreno učilište Libar, sufinanciran je iz Europskoga socijalnog fonda u okviru poziva „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II“. U okviru projekta izrađen je prijedlog standarda zanimanja zavarivač i prijedlozi triju standarda kvalifikacija - zavarivač TIG postupkom, zavarivač MAG postupkom i zavarivač REL postupkom. Na održanoj radionici predstavnici projektnog tima izrađene prijedloge predstavili su članovima nadležnog sektorskog vijeća i predstavnicama nadležnih ministarstava, koji su im u procesu konzultacija dali smjernice i prijedloge za dorade i unapređenja prije predavanja zahtjeva za upis u Registar HKO-a i vrednovanja prijedloga od strane Sektorskog vijeća.

Konzultativne radionice održavaju se s ciljem usmjeravanja projektnih timova pri izradi što kvalitetnijih prijedloga standarda, no služe i kao dio pripreme članova sektorskih vijeća za što kvalitetnije vrednovanje prijedloga standarda. Suradnja između predlagatelja standarda, sektorskih vijeća i nadležnih ministarstava u vidu konzultativnih radionica pozitivno će utjecati na kvalitetu prijedloga standarda i na kvalitetu njihova vrednovanja, odnosno, u konačnici, na kvalitetu standarda upisanih u Registar HKO-a.