8. travnja 2019.
Sjednice sektorskih vijeća u veljači i ožujku 2019.
Tijekom veljače i ožujka 2019. održane su dvije sjednice sektorskih vijeća.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su sljedeće sjednice:
•    Četvrta sjednica SV XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija, 4. veljače 209.
•    Četvrta sjednica SV XI. Promet i logistika, 11. ožujka 2019.


Sektorsko vijeće XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija na sjednici je vrednovalo prijedloga skupova ishoda učenja iz zahtjeva za upis standarda kvalifikacije Sveučilišni prvostupnik informatike/Sveučilišna prvostupnica informatike (predlagatelja Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu), a Sektorsko vijeće XI. Promet i logistika vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Tehničar za poštanske i komunikacijske usluge/Tehničarka za poštanske i komunikacijske usluge (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a. Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa


Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.