veljača, 2018.
Sjednice sektorskih vijeća u veljači 2018.
U veljači 2018. godine u prostorijama nadležnih ministarstava održano je sedam sjednica sektorskih vijeća.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je šest sjednica:

  • Druga sjednica Sektorskog vijeća XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija, 1. veljače 2018.
  • Druga sjednica Sektorskog vijeća V. Grafička tehnologija, 9. veljače 2018.
  • Druga sjednica Sektorskog vijeća III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija, 9. veljače 2018.
  • Druga sjednica Sektorskog vijeća XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, 16. veljače 2018.
  • Druga sjednica Sektorskog vijeća XVI. Temeljne tehničke znanosti, 19. veljače 2018.
  • Druga sjednica Sektorskog vijeća IV. Tekstil i koža, 19. veljače 2018.

Na sjednicama su sektorska vijeća, osnovana u 2017. godini, započela s radom na preporukama za promjene i unapređenja u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja u okviru svojih sektora, pri čemu su polazište za raspravu bili pojedinačni prijedlozi za promjene i unapređenja koje su pripremili članovi. Zadatak je sektorskim vijećima na njihovim konstituirajućim sjednicama, održanim u rujnu 2017., predstavilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Također, 14. veljače 2018. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održana je Druga sjednica Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana. Na sjednici je provedeno stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja Forenzični istražitelj mjesta događaja/Forenzična istražiteljica mjesta događaja, predlagatelja Sveučilišta u Splitu, slijedom kojeg je Sektorsko vijeće XXIV. Sigurnost i obrana donijelo i stručno mišljenje s uputama i preporukama za doradu prijedloga.

Predlaganje promjena u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ministarstvu nadležnom za rad te stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao temeljna uloga, uloge su sektorskih vijeća predviđene Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Održavanje sjednica sektorskih vijeća omogućeno je u okviru projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranog iz Europskoga socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.