07. prosinca 2018.
Sjednice sektorskih vijeća od rujna do studenoga 2018.
U razdoblju od rujna do studenoga 2018. u prostorijama nadležnih ministarstava održane su četiri sjednice sektorskih vijeća.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su sljedeće sjednice:

  • Četvrta sjednica Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi, 21. rujna 2018.
  • Peta sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina, 19. listopada 2018.

Na sjednicama su sektorska vijeća nastavila rasprave o zanimanjima u sektorima i prijedlozima za promjene i unapređenja u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, započete na ranijim sjednicama. Zadatak je sektorskim vijećima dodijelilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava na njihovim konstituirajućim sjednicama, u skladu s jednom od zadaća sektorskih vijeća propisanih Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u).

Nadalje, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održane su sljedeće sjednice:

  • Peta sjednica Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija, 24. rujna 2018.
  • Četvrta sjednica Sektorskog vijeća IV. Tekstil i koža, 15. studenoga 2018.

Na sjednicama su sektorska vijeća stručno vrednovala zahtjeve za upis standarda zanimanja u Registar HKO-a. Sektorsko vijeće II. Šumarstvo i drvna tehnologija pritom je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Drvodjeljski tehničar dizajner/Drvodjeljska tehničarka dizajnerica (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), a Sektorsko vijeće IV. Tekstil i koža zahtjeve za upis standarda zanimanja Modni tehničar/Modna tehničarka i Tehničar modelar obuće i kožne galanterije/Tehničarka modelarka obuće i kožne galanterije (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a. Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa.

Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.