Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.

30. lipnja 2015.
U utorak, 30. lipnja 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održana je Druga sjednica Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija.
12. lipnja 2015.
U petak, 12. lipnja 2015. godine, održana je Druga sjednica Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo.
23. svibnja 2015.
U svibnju su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održane konstituirajuće sjednice triju sektorskih vijeća.
07. svibnja 2015.
Predsjednika i članove Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo imenovao je 7. svibnja 2015. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, KLASA: 602-04/14-08/00092, URBROJ: 533-20-15-0008 od 12. rujna 2014.).
13. travnja 2015.
Predsjednika i članove Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport imenovao je 13. travnja 2015. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, Klasa: 602-04/14-08/00092, Ur. broj: 533-20-15-0008 od 12. rujna 2014.).
17. veljače 2015.

Predsjednika i članove Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo imenovao je 17. veljače 2015. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, Klasa: 602-04/14-08/00092, Ur. broj: 533-20-15-0008 od 12. rujna 2014.).

U 2014. godini objavljeni su javni pozivi za predlaganje sektorskih stručnjaka za članove prvih šest od ukupno 25 sektorskih vijeća, savjetodavnih tijela čija je zadaća skrb o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.
03. veljače 2015.

Predsjednika i članove Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina imenovao je 3. veljače 2015. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, KLASA: 602-04/14-08/00092, URBROJ: 533-20-14-0008, od 12. rujna 2014.).