Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.

18. listopada 2019. - 31. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljeni javni poziv za odabir dvaju sektorskih stručnjaka predstavnika poslodavaca i jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata iz obrazovnoga sektora za članove sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo.

27. rujna 2019.
U razdoblju od srpnja do rujna 2019. održano je devet sjednica sektorskih vijeća.
31. svibnja 2019.

Povodom početka provedbe projekata „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja" Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je 25. i 26. travnja te 6. i 28. svibnja 2019. godine radionice o metodologiji izrade standarda zanimanja.

Na radionicama je predstavljena Metodologija za izradu standarda zanimanja koju je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izmijenilo i unaprijedilo na temelju dosadašnjih iskustava različitih dionika prilikom izrade standarda zanimanja.

30. svibnja 2019.
Tijekom travnja i svibnja 2019. održane su tri sjednice sektorskih vijeća.
8. travnja 2019.
Tijekom veljače i ožujka 2019. održane su dvije sjednice sektorskih vijeća.
21. veljače 2019. - 31. prosinca 2019.

U svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja svih profila i razina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa za vanjske stručnjake sektorskih vijeća.

24. siječnja 2019.
Tijekom prosinca 2018. i siječnja 2019. održane su tri sjednice sektorskih vijeća.
07. prosinca 2018.
U razdoblju od rujna do studenoga 2018. u prostorijama nadležnih ministarstava održane su četiri sjednice sektorskih vijeća.