30. KOLOVOZA 2017. - 29. RUJNA 2017.
Ponovljeni javni pozivi za odabir članova sektorskih vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi i XXV. Filologija
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka u dva sektorska vijeća.
  • osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
  • osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća XXV. Filologija.

Kandidati koji su se prijavili na već objavljene javne pozive za sektorska vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi i XXV. Filologija smatraju se kandidatima i na ovome ponovljenome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.


 
Ponovljeni javni pozivi otvoreni su do 29. rujna 2017. godine.