30. kolovoza 2017. - 29. rujna 2017.
Ponovljeni javni pozivi za odabir članova sektorskih vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina i II. Šumarstvo i drvna tehnologija
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje po jednog sektorskog stručnjaka u dva sektorska vijeća.
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina;
  • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca za člana Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija.

 

Ponovljeni javni pozivi otvoreni su do 29. rujna 2017. godine.