1. veljače 2016. -15. ožujka 2016.
Ponovljeni javni pozivi za odabir članova četrnaest sektorskih vijeća
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje u cjelini ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za devet sektorskih vijeća i djelomično ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje sektorskih stručnjaka za pet sektorskih vijeća.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje u cjelini ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za članove devet sektorskih vijeća:

 • Sektorsko vijeće III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
 • Sektorsko vijeće V. Grafička tehnologija
 • Sektorsko vijeće XIII. Osobne i druge usluge
 • Sektorsko vijeće XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija
 • Sektorsko vijeće XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
 • Sektorsko vijeće XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
 • Sektorsko vijeće XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti
 • Sektorsko vijeće XXIV. Sigurnost i obrana
 • Sektorsko vijeće XXV. Filologija.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje djelomično ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje sljedećih stručnjaka za pet sektorskih vijeća: 

 • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća VIII. Graditeljstvo i geodezija
 • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca za člana Sektorskog vijeća XIV. Umjetnost
 • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća XVI. Temeljne tehničke znanosti
 • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
 • jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija.

Kandidati koji su se prijavili na prethodno objavljene javne pozive za sektorska vijeća smatraju se kandidatima i na ovome ponovljenome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati. 

Ponovljeni javni pozivi otvoreni su do 15. ožujka 2016. godine.