07. prosinca 2018.
Održane radionice Vrednovanje skupova ishoda učenja i ishoda učenja

U prostorijama Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja 17. rujna te 24., 25. i 26. listopada 2018. godine održane su radionice za članove 25 sektorskih vijeća pod nazivom „Vrednovanje skupova ishoda učenja i ishoda učenja“.

Radionice su započele prezentacijom prof. dr. sc. Mile Dželalije kojom je sektorskim vijećima dan uvod u ishode učenja, njihovo grupiranje i klasificiranje, povezivanje skupova ishoda učenja s kvalifikacijama i skupovima kompetencija te utvrđivanje obujma, razine i uvjeta za pristupanje stjecanju skupova ishoda učenja. Pritom su sektorska vijeća analizirala i konkretne primjere skupova ishoda učenja te raspravljala o otvorenim pitanjima.

U drugom dijelu radionica izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec i prof. dr. sc. Vjeran Strahonja s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu predstavili su ulogu ishoda učenja u skupu ishoda učenja i standardu kvalifikacije na primjeru prijedloga standarda kvalifikacije sveučilišni prvostupnik informatike, čiji su predlagatelji. Nakon toga, radeći u grupama i individualno, članovi sektorskih vijeća dobili su priliku i prakticirati vrednovanje na primjerima prijedloga standarda kvalifikacija i pripadajućih skupova ishoda učenja, vezanih u svoj sektor.

Organizacija radionica omogućena je u okviru projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranog iz Europskoga socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.