15. lipnja 2018.
Održana uvodna radionica o ulozi sektorskih vijeća i vanjskih sektorskih stručnjaka u provedbi HKO-a

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 13. i 14. lipnja 2018. održana je uvodna radionica o ulozi sektorskih vijeća i vanjskih sektorskih stručnjaka u provedbi HKO-a.

Budući da je sudjelovanje svih članova sektorskih vijeća na edukativnim događanjima koja organiziraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS) preduvjet za obavljanje zadaća propisanih Zakonom o HKO-u i od ključne je važnosti za njihov uspješan rad u sektorskim vijećima, ponovljena je uvodna radionica za članove 25 sektorskih vijeća koji dosad nisu sudjelovali na održanim uvodnim radionicama ili su bili zainteresirani za ponovno sudjelovanje.

Na radionici su sudjelovali i potencijalni vanjski sektorski stručnjaci, koji su iskazali interes za sudjelovanje u radu sektorskih vijeća kao podrška u vrednovanju prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za koje članovi sektorskih vijeća nemaju odgovarajući profil, odnosno razinu kvalifikacije.

Cilj je uvodne radionice bio članovima sektorskih vijeća i potencijalnim vanjskim sektorskim stručnjacima približiti koncept, metodologije i alate HKO-a te njihove uloge i zadaće, kao temelj za sudjelovanje u daljnjim aktivnostima vezanim uz provedbu HKO-a.

Prvi dan radionice predstavnice MZO-a, Elisabetta Fortunato i Barbi Svetec, te predstavnici MRMS-a, Irena Bačelić i Ante Škember, predstavili su sudionicima ulogu sektorskih vijeća i vanjskih sektorskih stručnjaka u provedbi HKO-a i dostupne alate za njihov rad. Također, predstavljene su i metodologije izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Drugi dan radionice predstavnica MZO-a Elisabetta Fortunato pomoću matrice je prikazala povezanost standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, a predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić govorila je o primjeni HKO-a u osiguravanju kvalitete obrazovanja. U praktičnom dijelu održane su grupne radionice na kojima su sudionici dobili priliku analizirati elemente standarda zanimanja i standarda kvalifikacija na konkretnim primjerima, uz usmjeravanje i moderiranje predstavnica MRMS-a Ane Puh i MZO-a Elisabette Fortunato.

Održana radionica dio je cjelovitog programa stručnog usavršavanja koji, u svrhu što kvalitetnije pripreme sektorskih stručnjaka za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kontinuirano provode MZO i MRMS.

Organizacija radionice omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.