Održana radionica Povezanost mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, 1. prosinca 2022. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je radionicu namijenjenu visokim učilištima Povezanost mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom koja se 1. prosinca 2022. godine održala u virtualnom okruženju.

Sudionike radionice uvodno je pozdravila Dijana Mandić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Potom je Marina Cvitanušić Brečić, voditeljica Službe za kvalitetu visokog obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, predstavila Uputu za izradu, usklađivanje i odobravanje obrazovnih programa visokih učilišta na razini visokog obrazovanja za potrebe financiranja putem vaučera sredstvima iz NPOO 2021.-2026. Emita Blagdan, pomoćnica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje za međunarodnu suradnju iznijela je iskustva vrednovanja skupova ishoda učenja u visokom obrazovanju koji služe kao podloga za razvoj programa za potrebe cjeloživotnog učenja.

Irena Bačelić, načelnica Sektora za tržište rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, sudionicima je prikazala mogućnosti financiranja putem vaučera u visokom obrazovanju. Prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija sa Sveučilišta u Zadru, kao član Skupine za praćenje Bolonjskog procesa dao je uvid u europski kontekst mikrokvalifikacija u visokom obrazovanju. Završnu riječ dala je Josipa Češnovar, voditeljica Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

U okviru radionice raspravljalo se o primjeni predstavljene upute, detaljima vezanima za usklađivanje programa za cjeloživotno učenje na razini visokog obrazovanja s elementima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te primjeni vaučera na pojedine vrste obrazovanja. Radionica je organizirana uz potporu darovnice za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir čiji je korisnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koja je sufinancirana sredstvima Europske unije.