Održana 5. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

Održana 5. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu
 
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 27. rujna 2022. održana je 5. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:
1.       Usvajanje prijedloga dnevnog reda
2.       Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Nacionalnog vijeća
3.       Prezentacija na temu Prilike i izazovi internacionalizacije visokog obrazovanja  
          (Hrvatska udruga poslodavaca)
4.       Razno

Prezentaciju Prilike i izazovi internacionalizacije visokog obrazovanja održali su predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca (u daljnjem tekstu: HUP) – Jasminka Martinović i Dario Ćorić. Članovi Nacionalnog vijeća informirani su o području djelovanja Hrvatske udruge poslodavaca i njezinim strategijama, regulativama, kao i  s ciljem poticanja poduzetništva u društvu. Iznijeti su statistički podaci o broju učenika u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj te informacije o prilikama za studiranje stranih studenata u Republici Hrvatskoj. U osnovnim je školama od 2013./2014. do 2021./2022. šk. godine pad broja učenika oko 5 %, dok u srednjim školama taj pad iznosi čak oko 19 %, što posljedično dovodi i do pada broja maturanata koji iznosi oko 20 % u zadnjih pet godina. Takav negativan trend broja učenika u osnovnim i srednjim školama dovodi i do manjeg broja studenata na hrvatskim sveučilištima. Članovi Nacionalnog vijeća uključili su se u raspravu o ovom vidu internacionalizacije visokog obrazovanja, iznijeli su svoja razmatranja o temi i došli do zajedničkih prijedloga za  unaprjeđenje navedenog, koji uključuju osmišljavanje i provođenje aktivne strategije privlačenja stranih studenata te osiguravanje prihvatljivih uvjeta smještaja, hrane i zdravstvenog osiguranja. Slijedom rasprave i utvrđenih problema, kao i mogućih načina njihova rješavanja, Nacionalno vijeće donijet će preporuke o stvaranju povoljnijih uvjeta studiranja stranaca u Republici Hrvatskoj kojima se želi doprinijeti unaprjeđenju internacionalizacije visokog obrazovanja. 
Članica Nacionalnog vijeća Josipa Češnovar, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, informirala je ostale članove Nacionalnog vijeća da su u tijeku pripreme za novi ESF+ projekt koji bi trebao početi sredinom sljedeće godine. U okviru projekta predviđene su aktivnosti kojima bi se pružila potpora radu Nacionalnog vijeća.