7. ožujka 2019.
Održana 31. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U Hrvatskoj udruzi poslodavaca je 7. ožujka 2019. godine održana 31. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

1.    Usvajanje dnevnog reda 31. sjednice 
2.    Usvajanje zapisnika s 30. sjednice
3.    Obavijesti
4.    Okvirni program rada Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala do lipnja 2019. 
5.    Okrugli stol Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere
6.    Rasprava o potencijalnoj promjeni statusa Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencije za odgoj i obrazovanje 
7.    Utvrđivanje metodologije praćenja učinaka pojedinih akata i dokumenata Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 
8.    Osvrt na primjenu alata i metodologije HKO-a u visokom obrazovanju nastavno na dopis AZVO-a: Primjena novog modela reakreditacije visokih učilišta – iskustva u primjeni
9.    Razno


Članovima Nacionalnog vijeća izložene su tekuće aktivnosti sektorskih vijeća te su obaviješteni da je Godišnje izvješće o radu NVRLJP-a u 2018. godini upućeno ministrici prof. dr. sc. Blaženki Divjak te u Hrvatski sabor 18. veljače. 

U okviru sjednice usvojen je Okvirni program rada NVRLJP-a do isteka mandata u lipnju te su započele intenzivnije organizacijske pripreme za sjednicu NVRLJP-a u Iloku i Okruglog stola NVRLJP-a i Foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijera u Baranji koji će se održati 9. i 10. svibnja. Raspravljena je moguća metodologija praćenja učinaka pojedinih akata i dokumenata koje je  NVRLJP donijelo u ovom mandatu te zaključeno da će izvršenje navedenih aktivnosti koordinirati predsjednica, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić. Agenciji za znanost i visoko obrazovanje bit će upućen poziv na sudjelovanje na sljedećoj sjednici radi detaljnijeg uvida u iskustva u primjeni alata i metodologije HKO-a. Dogovoreni su daljnji koraci u realizaciji usvojenog okvirnog programa rada. 

Sljedeća sjednica planirana je 11. travnja 2019. godine.