7. veljače 2017. - 30. lipnja 2017.
Javni poziv za vanjske sektorske stručnjake
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za stručnjake koji će sudjelovati kao potpora radu radnih skupina sektorskih vijeća u svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka za vrednovanje standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja svih profila i razina.
Vanjski sektorski stručnjaci vrednovat će prijedloge za upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira za koje članovi sektorskih vijeća nemaju odgovarajući profil, odnosno razinu kvalifikacije.

Vanjski sektorski stručnjak sektorskog vijeća ima pravo na naknadu za rad i ostale troškove rada sukladno aktu kojim Ministarstvo znanosti i obrazovanja utvrđuje visinu i način isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima te u skladu s Poslovnikom sektorskih vijeća.

 

Javni poziv otvoren je do 30. lipnja 2017. godine.