01. listopada 2016. - 31. prosinca 2016.
Javni poziv za vanjske sektorske stručnjake
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa za stručnjake koji će sudjelovati kao potpora radu radnih skupina sektorskih vijeća u svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka za vrednovanje standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja svih profila i razina.
Vanjski sektorski stručnjaci vrednovat će prijedloge za upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira za koje članovi sektorskih vijeća nemaju odgovarajući profil, odnosno razinu kvalifikacije.

Vanjski sektorski stručnjak sektorskog vijeća ima pravo na naknadu za rad i ostale troškove rada sukladno aktu kojim Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta utvrđuje visinu i način isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima te u skladu s Poslovnikom sektorskih vijeća.

Ponovljeni Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2016. godine.