23. travnja 2017.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja.
Poziv je planiran u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“, a cilj mu je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja primjenom HKO-a kroz razvoj i izradu alata za osiguravanje kvalitete i relevantnosti kvalifikacija, unapređenje unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanje te unapređenje relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju. Na javno savjetovanje koje je bilo otvoreno do 23. siječnja 2017. godine pristiglo je dvadesetak komentara na temelju kojih je pripremljeno Izvješće koje je dostupno na sljedećoj poveznici.