06. LISTOPADA 2016. - 14. STUDENOG 2016.
Djelomično ponovljeni javni pozivi za odabir članova pet sektorskih vijeća
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje djelomično ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje sektorskih stručnjaka za pet sektorskih vijeća.

Javni poziv ponavlja se za:

  • dva sektorska stručnjaka: jednog predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora i jednog predstavnika strukovnih udruga za članove Sektorskog vijeća V. Grafička tehnologija;
  • dva sektorska stručnjaka: jednog predstavnika obrazovne institucije i jednog predstavnika poslodavaca za članove Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija;
  • dva sektorska stručnjaka: jednog predstavnika obrazovne ustanove i jednog predstavnika reprezentativnih sindikata obrazovnoga sektora za članove Sektorskog vijeća XIII. Osobne I druge usluge;
  • dva sektorska stručnjaka: jednog predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora i jednog predstavnika strukovnih udruga za članove Sektorskog vijeća XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika;
  • dva sektorska stručnjaka: jednog predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora i jednog predstavnika reprezentativnih sindikata obrazovnoga sektora za članove Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana.

Kandidati koji su se prijavili na prethodno objavljene javne pozive za sektorska vijeća smatraju se kandidatima i na ovome ponovljenome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.

 

Ponovljeni javni pozivi otvoreni su do 14. studenoga 2016. godine.