The Ordinance on CROQF Register issued
The minister of science, education and sport, in consent with the minister of labour and pension system, the minister of economy, the minister of entrepreneurship and crafts and the minister of regional development and EU funds, issued the Ordinance on CROQF Register, which was published in the Official Gazette of the Republic of Croatia (No.62/2014) on May 22, 2014.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta uz suglasnost ministra rada i mirovinskog sustava, ministra gospodarstva, ministra poduzetništva i obrta te ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije donio je Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira koji je objavljen je u Narodnim novinama, broj 62/2014., 22. svibnja 2014. godine.

Ovim provedbenim aktom Zakona o HKO-u (NN 22/13) uređuje se sadržaj i način vođenja Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, podnošenje zahtjeva za upis u Registar, sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva, vrednovanje zahtjeva za upis, postupci upisa u Registar, nazivi sektora, nazivi sektorskih vijeća, način odabira i kriteriji za odabir članova sektorskih vijeća, opis poslova sektorskih vijeća te unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete.


Ukratko, Registar HKO-a je sustav u koji se upisuju i kroz koji se povezuju standardi zanimanja sa standardima kvalifikacija preko skupova kompetencija i skupova ishoda učenja. Svi standardi iz Registra HKO-a bit će javno dostupni i služit će za razvijanje novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja, odnosno skupovima kompetencija dokazano potrebnih tržištu rada.


Pravilnikom se detaljno propisuje uspostava sektorskih vijeća, stručnih tijela koja će provoditi vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te će se, nakon stupanja na snagu Pravilnika, pristupiti osnivanju prvih sektorskih vijeća.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, odnosno 30. svibnja 2014. godine.