Završio je projekt BAQUAL

Završio je projekt BAQUAL


30. studenog 2022. završio je BAQUAL, projekt iz programa Erasmus+ Europske unije

Projekt BAQUAL provodio se u razdoblju od lipnja 2020. do studenog 2022. godine s ciljem poticanja primjene kvalifikacijskog okvira u postupcima unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju u trima državama: Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZO) bilo je koordinator i nositelj projekta, dok su partneri na projektu bili Ministerstvo za obrazovanje i nauka Republike Sjeverne Makedonije (MON) i Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore (AKOKVO). Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije, Ključna aktivnost 3 /KA3/ – potpora provedbama reformi EHEA-e. Projektne aktivnosti provodili su i usmjeravali projektni timovi svake države partnerice, dok su aktivnosti vezane za izradu standarda kvalifikacija i programa za usavršavanje nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju provodile radne skupine država partnerica, a činile su ih nastavnici zaposleni u visokom obrazovanju. Na provedbu pojedinih aktivnosti projekta BAQUAL utjecala je i epidemiološka situacija uzrokovana virusom COVID-19 zbog čega je većina aktivnosti održana u virtualnom okruženju.

Unutar projekta BAQUAL provedene su sljedeće aktivnosti koje su doprinijele izradi programa: 
•    redoviti sastanci projektnih partnera unutar kojih su partneri dogovarali pojedinosti vezane za provedbu aktivnosti i međusobno razmjenjivali stečena iskustva i znanja
•    redoviti sastanci radnih skupina država partnera tijekom kojih su izrađivani standardi zanimanja i/ili odgovarajuća istraživanja, standardi kvalifikacija i programi
•    tri radionice u virtualnom okruženju na kojima je zainteresirana javnost iz Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dobila aktualne i zanimljive informacije o potrebi izrade i standarda kvalifikacija za nastavnika u visokom obrazovanju (i standarda zanimanja, ako je primjenjivo), programima za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija te evaluaciji programa cjeloživotnog učenja za nastavnike u visokom obrazovanju
•    hrvatska radna skupina izradila je standard zanimanja Nastavnik u visokom obrazovanju / Nastavnica u visokom obrazovanju, dok su crnogorska i makedonska radna skupina provele istraživanja o nastavničkim kompetencijama nastavnika u visokom obrazovanju, čime se željela osigurati povezanost standarda kvalifikacije s potrebama tržišta rada
•    sve tri države izradile su standard kvalifikacije za nastavnika u visokom obrazovanju i program usavršavanja nastavničkih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju temeljen na standardu kvalifikacije
•    u svim trima državama izrađene su recenzije programa temeljem provedene vanjske evaluacije izrađenih programa 
•    AKOKVO je posjetio Španjolsku i Francusku u okviru studijskih putovanja tijekom kojih su prikupljena znanja i iskustva vezana za korištenje nacionalnih kvalifikacijskih okvira u sustavu osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, izradi i implementaciji programa za usavršavanje nastavnika u visokom obrazovanju itd.; prikupljena iskustva podijeljena su s projektnim timovima drugih država.

 

Službena mrežna stranica projekta je baqual.hr, na njoj se nalaze podaci o projektu, vijesti o provedenim aktivnostima i rezultatima projektnih aktivnosti, kao i prethodno spomenuti dokumenti.