01. lipnja 2014.
Uključite se u odabir prioritetnih sektorskih vijeća!

Poštovane/i, molimo vas da sudjelovanjem u on-line anketi  odaberete sektorska vijeća za koja smatrate da pripadaju sektorima od najvećeg gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku. Vašim sudjelovanjem pomoći ćete strateškoj izgradnji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Upitnik se sastoji od jednog pitanja s višestrukim izborom i za njegovo popunjavanje dovoljno je nekoliko minuta.


Podaci dobiveni ovom anketom koristit će se u donošenju odluke o tome koja sektorska vijeća prva uspostaviti s obzirom na relevantnost sektora kojem pripadaju, a koji ima najveći potencijal za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Molimo Vas da proslijedite ovaj poziv i poveznicu na anketu svima zainteresiranima.

Pravilnik o Registru HKO-a propisuje nazive sektora i sektorskih vijeća koji će imati ključnu ulogu u provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, odnosno vrednovat će zahtjeve za upisom standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar HKO-a. Svrha Registra HKO-a je pružiti korisniku jasne informacije o traženim kompetencijama na tržištu rada kao i mogućnosti njihovih stjecanja diljem RH. Pravilnik o Registru HKO-a predviđa uspostavu 25 sektorskih vijeća, pet od kojih će biti osnovani do kraja 2014. godine.
 
Sukladno Zakonu o HKO-u (čl. 12.) i  Pravilniku o Registru HKO-a (čl. 39.) svako sektorsko vijeće sastoji se od predsjednika i deset članova koji se imenuju na rok od četiri godine. Sektorsko vijeće čini:
 
-       jedan predstavnik ministarstva nadležnog za odgovarajući sektor;
-       jedan predstavnik agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje ili agencije nadležne za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili agencije nadležne za odgoj i obrazovanje;
-       jedan predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
-       osam sektorskih stručnjaka odabranih na temelju javnog poziva, sukladno odredbama Zakona o HKO-u i to dva predstavnika poslodavaca, tri predstavnika obrazovnih ustanova, dva predstavnika reprezentativnih sindikata među kojima jedan iz obrazovnog sektora i jedan iz gospodarskog sektora te jedan predstavnik strukovne udruge.
  
Rezultati on-line ankete biti će ažurirani jednom tjedno i dostupni u grafičkom prikazu na sljedećoj poveznici.