20. srpnja 2018.
U srpnju 2018. održane konzultativne radionice o prijedlozima standarda

U srpnju 2018. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su dvije konzultativne radionice o prijedlozima standarda.

U petak, 6. srpnja 2018., održana je konzultativna radionica o prijedlozima standarda zanimanja Forenzičar za sigurnosti/Forenzičarka za sigurnosti i Forenzični istražitelj mjesta događaja/Forenzična istražiteljica mjesta događaja. Predstavnici predlagatelja, Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, prijedloge su predstavili Sektorskom vijeću XXIV. Sigurnost i obrana te predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji su im dali smjernice za dodatna unapređenja prije predavanja zahtjeva za upis standarda zanimanja u Registar HKO-a.

U srijedu, 18. srpnja 2018., održana je  konzultativna radionica o prijedlozima standarda kvalifikacija Magistar informatike/Magistra informatike i Sveučilišni prvostupnik informatike/Sveučilišna prvostupnica informatike, koje su predstavili predstavnici predlagatelja, Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o prvim prijedlozima standarda kvalifikacija koji se vežu uz standarde zanimanja usvojene i upisane u Registar HKO-a. Na konzultativnoj radionici sudjelovao je vanjski stručnjak prof. dr. sc. Mile Dželalija, predstavnice sektorskih vijeća XVIII. Informacije i komunikacije i VII. Elektrotehnika i računarstvo te predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uz specifične prijedloge za unapređenje predloženih standarda kvalifikacija prije predavanja zahtjeva za njihov upis u Registar HKO-a, na radionici se raspravljalo i o generičkim načelima vezanim uz razvoj i vrednovanje prijedloga standarda kvalifikacija.

Konzultativne radionice organiziraju se u svrhu pružanja podrške predlagateljima u razvoju što kvalitetnijih prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, a istodobno su i dio stručnog usavršavanja sektorskih vijeća i jedan vid njihove praktične pripreme za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. U skladu s tim, ključan su element u osiguravanju kvalitete standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koji se upisuju u Registar HKO-a.

Organizacija konzultativnih radionica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.