17. veljače 2015.
Sudjelovanje veleučilišta i visokih škola u aktivnostima prekogranične suradnje
U sklopu aktivnosti vezanih uz projekt Otklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji (Removing obstacles for cross-border cooperation (ROCCO)) na sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske, koja je održana 17. veljače 2015. godine u Visokoj poslovnoj školi Libertas, jedna od točki dnevnoga reda bilo je i Sudjelovanje veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske u aktivnostima prekogranične suradnje: projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ROCCO.
 
Načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja mr. sc. Ana Tecilazić Goršić održala je prezentaciju pod nazivom Sudjelovanje veleučilišta i visokih škola u aktivnostima prekogranične suradnje te na taj način prisutnim sudionicima sjednice predstavila Projekt ERASMUS+ Removing obstacles for cross-border cooperation (ROCCO). Sadržaj prezentacije koju je predstavila odnosio se na teme: Združeni studij i prekogranična suradnja: pravni okvir (čl. 76., ZZDVO) i Projekt ROCCO (ERASMUS+).
Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske pokazalo je veliki interes za temu združenih studija i ostalih oblika prekogranične suradnje te je pozitivno ocijenilo akcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojima se sustavno radi na otklanjanju prepreka prekograničnoj suradnji u pokretanju i izvođenju združenih studija i ostalih oblika prekogranične suradnje kao posebnog i strateški relevantnog oblika internacionalizacije visokog obrazovanja. Također je zatraženo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da se, prije nego što propisi budu izmijenjeni kako bi se otklonile prepreke prekograničnoj suradnji, predvidi neko prijelazno rješenje koje će omogućiti suradnju s visokim učilištima u inozemstvu sukladno postojećim propisima. O mogućnostima prekogranične suradnje koje daje postojeća legislativa Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će informirati Vijeće veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske. Cjelovitu prezentaciju Sudjelovanje veleučilišta i visokih škola u aktivnostima prekogranične suradnje možete pronaći u dokumentima.