01. listopada 2020.
Sjednice sektorskih vijeća u rujnu 2020.
Tijekom rujna 2020. održano je šest sjednica sektorskih vijeća.

Održane su sljedeće sjednice:

• Četvrta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija, završena 30. rujna 2020.
• Šesta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija, završena 30. rujna 2020.
• Peta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća V. Grafička tehnologija, završena 14. rujna 2020.
• Treća (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, završena 30. rujna 2020.
• Deseta (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo, završena 30. rujna 2020.
• Treća (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća XX. Psihologija, edukacijska-rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti, završena 16. rujna 2020.

Na sjednicama su sektorska vijeća stručno vrednovala zahtjeve za upis standarda zanimanja u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a).

Sektorsko vijeće II. Šumarstvo i drvna tehnologija stručno je vrednovalo zahtjev za upis standarda zanimanja Tehničar za urbano šumarstvo/Tehničarka za urbano šumarstvo (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Kemijski tehničar/Kemijska tehničarka (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće V. Grafička tehnologija vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Tehničar za razvoj i dizajn web sučelja/Tehničarka za razvoj i dizajn web sučelja (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Inženjer održavanja motornih vozila/Inženjerka održavanja motornih vozila (predlagatelja Veleučilišta Velika Gorica) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće VII. Elektrotehnika i računarstvo vrednovalo je zahtjeve za upis standarda zanimanja Električar održavanja/Električarka održavanja, Tehničar za programiranje/Tehničarka za programiranje, Elektromonter/Elektromonterka, Elektroenergetski tehničar/Elektroenergetska tehničarka (predlagatelja Hrvatske udruge poslodavaca), te, u suradnji sa Sektorskim vijećem VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, zahtjev za upis standarda zanimanja Monter telekomunikacijskih mreža/Monterka telekomunikacijskih mreža (predlagatelja Hrvatske udruge poslodavaca), Inženjer mehatronike/Inženjerka mehatronike (predlagatelja Veleučilišta u Bjelovaru) i Tehničar za mehatroniku/Tehničarka za mehatroniku (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Sektorsko vijeće XX. Psihologija, edukacijska-rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti vrednovalo je zahtjeve za upis standarda zanimanja Pomoćnik u nastavi/Pomoćnica u nastavi i Stručni komunikacijski posrednik/Stručna komunikacijska posrednica (predlagatelja Ministarstva znanosti i obrazovanja) u Registar HKO-a.

Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa.
Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.