27. rujna 2019.
Sjednice sektorskih vijeća od srpnja do rujna 2019.
U razdoblju od srpnja do rujna 2019. održano je devet sjednica sektorskih vijeća.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su sljedeće sjednice:

• Konstituirajuća sjednica Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo u drugom mandatu, 3. srpnja 2019.
• Zajednička sjednica Sektorskog vijeća XVIII. Informacije i komunikacije (peta) i Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo (druga u drugom mandatu), 3. srpnja 2019.
• Zajednička sjednica Sektorskog vijeća XVIII. Informacije i komunikacije (šesta) i Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo (treća u drugom mandatu), 17. srpnja 2019.
• Četvrta sjednica Sektorskog vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo u drugom mandatu, 17. srpnja 2019.
• Šesta  sjednica Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, 18. srpnja 2019.
• Konstituirajuća sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport u drugom mandatu, 24. rujna 2019.

Na sjednicama su sektorska vijeća stručno vrednovala zahtjeve za upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a). Sektorska vijeća XVIII. Informacije i komunikacije i VII. Elektrotehnika i računarstvo pritom su vrednovala zahtjeve za upis standarda kvalifikacija Sveučilišni prvostupnik informatike/Sveučilišna prvostupnica informatike i Magistar informatike/Magistra informatike (predlagatelja Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu) te standarda zanimanja Tehničar za razvoj videoigara/Tehničarka za razvoj videoigara (predlagatelja Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje). Sektorsko vijeće VII. Elektrotehnika i računarstvo vrednovalo je zahtjeve za upis standarda zanimanja Tehničar za elektroniku/Tehničarka za elektroniku i Tehničar za računarstvo/Tehničarka za računarstvo (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), a Sektorsko vijeće XXIV. Sigurnost i obrana vrednovalo je zahtjev za upis standarda zanimanja Forenzičar za korporativnu i informacijsku sigurnost/Forenzičarka za korporativnu i informacijsku sigurnost (predlagatelja Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu) u Registar HKO-a.

Elektroničkim putem održane su sljedeće sjednice:
• Sedma (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina, završena 3. rujna 2019.
• Konstituirajuća (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, završena 9. rujna 2019.
• Osma (elektronička) sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina, završena 26. rujna 2019.

Na elektroničkim sjednicama Sektorsko vijeće  IX. Ekonomija i trgovina stručno je vrednovalo zahtjeve za upis standarda zanimanja Prodavač/Prodavačica i Asistent u marketingu/Asistentica u marketingu (predlagatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) u Registar HKO-a.

Stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija temeljna je zadaća sektorskih vijeća sukladno Zakonu o HKO-u te ključan korak u donošenju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, kao podloge za razvoj kvalitetnih i relevantnih obrazovnih i studijskih programa.

Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.