Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.

U utorak, 29. rujna 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održana je radionica namijenjena članovima dosad osnovanih sektorskih vijeća.
16. rujna 2015.
U srijedu, 16. rujna 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održana je Treća sjednica Sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija.
01. rujna 2015.
U utorak, 1. rujna 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održana je Druga sjednica Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina.
U lipnju i srpnju su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održane konstituirajuće sjednice triju sektorskih vijeća, savjetodavnih i stručnih tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora (Zakon o HKO-u, NN 22/13, čl. 12. st. 1.).
15. SRPNJA 2015. - 10. kolovoza 2015.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje djelomično ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje jednog sektorskog stručnjaka - predstavnika strukovne udruge za Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina.
08. srpnja 2015.
U srijedu, 8. srpnja 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održana je Druga sjednica Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport.
06. srpnja 2015.
U ponedjeljak, 6. srpnja 2015. godine, u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održan je sastanak predsjednika i članova dosad imenovanih sektorskih vijeća s dr. sc. Borisom Jokićem, voditeljem Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme.
U petak, 3. srpnja 2015. godine, u Hotelu International održana je radionica za predložene članove Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina te Sektorskog vijeća XI. Promet i logistika.