Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.

20. travnja 2020.
Tijekom siječnja i veljače 2020. održane su tri sjednice sektorskih vijeća.
7. prosinca 2019.
Tijekom listopada i studenoga 2019. održano je sedam sjednica sektorskih vijeća.
21. listopada 2019.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je 19. lipnja, 17. rujna i 9. listopada 2019. godine radionice o metodologiji izrade standarda kvalifikacije.
27. rujna 2019.
U razdoblju od srpnja do rujna 2019. održano je devet sjednica sektorskih vijeća.
31. svibnja 2019.
Povodom početka provedbe projekata „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja" Ministarstvo znanosti i obrazovanja organiziralo je 25. i 26. travnja te 6. i 28. svibnja 2019. godine radionice o metodologiji izrade standarda zanimanja.
30. svibnja 2019.
Tijekom travnja i svibnja 2019. održane su tri sjednice sektorskih vijeća.
8. travnja 2019.
Tijekom veljače i ožujka 2019. održane su dvije sjednice sektorskih vijeća.
24. siječnja 2019.
Tijekom prosinca 2018. i siječnja 2019. održane su tri sjednice sektorskih vijeća.