20. listopada 2016.
Održana 17. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 20. listopada 2016. održana je 17. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje dnevnog reda 17. sjednice
  2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice
  3. Nacrt Pravilnika za vrednovanje neformalnog i informalnog učenja  - mr. sc. Ana Tecilazić Goršić
  4. Suradnja NVRLJP-a sa sektorskim vijećima
  5. Organizacija konferencije
  6. Ugovaranje izrade studije o prioritetnim sektorima
  7. Sektorska pripadnost zanimanja slastičar
  8. Obavijesti
  9. Status provedbe aktivnosti iz Okvirnog programa rada NVRLJP-a za 2016. godinu
  10. Razno

Nacionalna koordinatorica sektorskih vijeća mr. sc. Ana Tecilazić Goršić predstavila je Nacrt pravilnika za vrednovanje neformalnog i informalnog učenja i informirala o nizu provedenih i planiranih aktivnosti sektorskih vijeća u koje će se aktivnije uključiti i članovi Nacionalnoga vijeća. Predstavljene su dosadašnje aktivnosti u vezi s organizacijom konferencije „HKO kvalifikacije – za tržište, društvo ili pojedinca“ i dogovoreni daljnji koraci. Raspravljalo se o ugovaranju studije o prioritetnim sektorima, o statusu provedbe aktivnosti iz Okvirnog programa NVRLJP-a za 2016. g. i donesena je odluka o sektorskoj pripadnosti zanimanja slastičar.