26. rujna 2014.
Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija i uloga nacionalnih kvalifikacijskih okvira u postupku priznavanja
U tjednu od 22. do 25. rujna 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organiziralo je tri međunarodna događaja vezana uz priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju i ulogu nacionalnih kvalifikacijskih okvira.

Dana 22. rujna održan je sastanak Regionalne skupine koja se bavi priznavanjem obrazovnih kvalifikacija i djeluje u sklopu Bolonjskoga procesa. Predstavnici osam ministarstava obrazovanja iz regije i predstavnici nacionalnih ureda za priznavanje inozemnih kvalifikacija (ENIC/NARIC ureda) dogovorili su zajedničke aktivnosti na približavanju regije europskoj politici priznavanja inozemnih kvalifikacija i uklanjanju prepreka u njihovu međusobnom priznavanju. Zaključeno je da su najveće prepreke vezane uz priznavanje kvalifikacija iz razdoblja koje je prethodilo Bolonjskom procesu. S obzirom na to da se većina zahtjeva za priznavanje inozemnih diploma odnosi na diplome iz regije, sve strane su spremne ojačati regionalnu suradnju ministarstava nadležnih za obrazovanje i ENIC ureda.

 

Dana 23. rujna održan je međunarodni seminar u sklopu Obrazovno reformske inicijative za jugoistočnu Europu (engl. Education Reform Initiative of South Eastern Europe - ERI SEE) u kojoj sudjeluju Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Moldova i Srbija. Bugarska, Rumunjska i Kosovo imaju status promatrača. Svrha seminara bila je unaprjeđivanje kompetencija državnih službenika iz regije za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva kojim se regulira priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija sa standardima UNESCO-a, Vijeća Europe i Bolonjskoga procesa, što je preduvjet za povećanje regionalne mobilnosti u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja. Analizirana je postojeća praksa zemalja regije u međusobnom priznavanju.

Zakonodavni okvir za priznavanje inozemnih kvalifikacija kreće se od liberalnoga pristupa s jedne strane (npr. Slovenija) do krutoga pristupa tzv. „nostrifikacije“. Slovenija je ukinula upravni postupak u postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja. Ishod priznavanja je mišljenje o kvalifikaciji u svrhu informiranja i savjetovanja poslodavaca kojima će se stranka obraćati. Stranka koristi akademski naziv stečen u zemlji koja je dodijelila kvalifikaciju. Nostrifikacija podrazumijeva usporedbu studijskoga programa sa srodnim studijem u zemlji u kojoj se traži priznavanje i po potrebi uključuje polaganje razlikovnih ispita, što omogućava korištenje akademskoga naziva zemlje u kojoj je proveden postupak priznavanja inozemne kvalifikacije.

Hrvatska je predstavila Nacrt prijedloga Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija koji se nalazi u javnoj raspravi. Hrvatska zadržava upravni postupak u svrhu zapošljavanja, no rješenje će sadržavati više informacija o kvalifikacijskom sustavu i sustavu osiguravanja kvalitete države u kojoj je kvalifikacija stečena, dakle više informacija o razini, obujmu i kvaliteti obrazovne kvalifikacije. Zaključeno je da zakonski okvir u nekim zemljama treba unaprjeđivati u smjeru priznavanja na razini sustava koristeći nacionalne kvalifikacijske okvire, dodatak diplomi i ECTS bodove bez ulaženja u pojedine kolegije odnosno profil kvalifikacije.

Uslijedila je iznimno korisna sesija o mapiranju kvalifikacija odnosno načinu na koji svaka pojedina zemlja u regiji priznaje kvalifikacije ostalih zemalja. Utvrđeno je da su kvalifikacije (kako predbolonjske tako i bolonjske) raznoliko postavljene u nacionalne kvalifikacijske okvire zemalja u regiji te da postoji neujednačenost u načinu njihova povezivanja s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Dogovoren je nastavak suradnje na mapiranju koje će koordinirati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH u svojstvu koordinatora aktivnosti ERI SEE koje se odnose na uklanjanje prepreka u priznavanju obrazovnih kvalifikacija.

 

Dana 24. i 25. rujna održan je sedmi sastanak Regionalne mreže jugoistočne Europe za razvoj kvalifikacijskih okvira. Mreža djeluje pod okriljem Vijeća Europe, a sedmom sastanku nazočili su predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Rumunjske, Slovenije, i Turske. Uz informacije o posljednjim novostima o Bolonjskom procesu i uspostavi Europskoga kvalifikacijskog okvira, na sastanku su predstavljena postignuća pri izradi nacionalnih kvalifikacijskih okvira i njihovih povezivanja s Europskim kvalifikacijskom okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja te su održane radionice na temu primjene ishoda učenja i uloge inozemnih stručnjaka pri izradi Izvješća o povezivanju s Europskim kvalifikacijskim okvirom.

Svi nazočni članovi mreže potvrdili su iznimnu korist sudjelovanja u ovoj regionalnoj inicijativi i razmjeni iskustava i primjera dobre prakse, uz dogovor o planu rada mreže za 2014. i 2015. godinu. Zaključeno je kako ministarstva nadležna za obrazovanje trebaju na nacionalnim kvalifikacijskim okvirima raditi sustavno (npr. u Hrvatskoj je to redovita djelatnost MZOS-a), a ne samo provedbom parcijalnih projekata financiranih iz donacija te kako je u rad mreže potrebno uključiti predstavnike mreže ENIC/NARIC ureda.

Ovim događajima Hrvatska je aktivno podržala aktivnosti koje pridonose razvoju politike visokog obrazovanja u regiji, čime se neizravno pridonosi nastavku procesa proširenja EU-a na države jugoistočne Europe i Tursku. Budući da se Europskim kvalifikacijskim okvirom vlade potiču da priznavanje kvalifikacija učine lakšim i transparentnijim, nacionalni kvalifikacijski okviri trebali bi u svim zemljama regije postati glavni instrument u postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.