Održane radionice za članove osam imenovanih sektorskih vijeća
Dana 9. i 16. prosinca 2015. godine, u Hotelu International u Zagrebu održane su radionice o izradi i vrednovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija namijenjene članovima dosad imenovanih osam sektorskih vijeća.
Cilj radionica bio je predstaviti Upute za izradu i vrednovanje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija članovima sektorskih vijeća kao ključnih tijela u procesu provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira kako bi im se omogućilo što bolje razumijevanje i dao temelj za daljnji rad.

U prvome dijelu radionice Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava predstavilo je metodologiju izrade i vrednovanja standarda zanimanja koja polazi od Ankete o standardu zanimanja, čiji je glavni cilj identificirati potrebno znanje i vještine koje poslodavci traže od svojih budućih djelatnika. U izradi standarda zanimanja ključni su i podaci koji će biti dostupni s HKO portala MRMS-a, koji ujedinjuje relevantne podatke na hrvatskom tržištu rada iz različitih izvora, nudi pregled kretanja zapošljivosti u 25 sektora HKO-a prema dobnoj, spolnoj i regionalnoj pripadnosti, predstavlja potražnju za sektorskim zanimanjima te osigurava pregled obrazovnih programa.

U drugom dijelu radionica Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta predstavilo je metodologiju izrade i vrednovanja standarda kvalifikacija. Naglašeno je da će se sa svim potencijalnim predlagateljima standarda zanimanja i standarda kvalifikacija organizirati konzultativni sastanci na kojima će se predstaviti predloženi standardi u svrhu postizanja konsenzusa oko njihova sadržaja.

Održavanje radionica u Hotelu International omogućeno je u sklopu provedbe projekta Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a (sufinanciranog iz ESF-a), kojem je jedan od ciljeva potpora uspostavi i djelovanju sektorskih vijeća.