14. svibnja 2018.
Održane konstituirajuće sjednice triju sektorskih vijeća

U svibnju su u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane konstituirajuće sjednice triju sektorskih vijeća, posljednjih od ukupno 25 sektorskih vijeća osnovanih u skladu s Pravilnikom o Registru HKO-a.

Održavanjem konstituirajućih sjednica sa svojim su radom započela sljedeća sektorska vijeća:

  • XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija (11. svibnja 2018.)
  • XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi (14. svibnja 2018.)
  • XXV. Filologija (14. svibnja 2018.).

Na konstituirajućim sjednicama članovima sektorskih vijeća predstavljen je okvirni plan njihovih aktivnosti za 2018. godinu, koji proizlazi iz zadaća sektorskih vijeća propisanih Zakonom o HKO-u, a u skladu s tim dodijeljen im je i prvi zadatak – izrada preporuka za promjene i unapređenja u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

Nadalje, predstavljen je plan stručnog usavršavanja, koje provode Ministarstvo znanosti i obrazovanja  i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao ključan preduvjet i pripremu članova za sudjelovanje u predviđenim aktivnostima, prvenstveno u vrednovanju prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija kao temeljnoj zadaći sektorskih vijeća.

Na sjednicama su članovima predstavljena i zajednička načela rada sektorskih vijeća, koja proizlaze iz Poslovnika sektorskih vijeća.

Osnivanjem i početkom rada svih 25 sektorskih vijeća, kao savjetodavnih i stručnih tijela čija je temeljna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija prije njihovog upisa u Registar HKO-a, ostvaren je ključan preduvjet za provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i njegovu primjenu u unapređenju kvalitete i relevantnosti obrazovnih i studijskih programa.

Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.