25. ožujka 2016.
Održana Treća sjednica Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo
U petak, 25. ožujka 2016., u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je Treća sjednica Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo.
Na sjednici je, polazeći od prijedloga iznesenih na prethodnoj sjednici i dodatnog rada članova, nastavljena i dovršena rasprava o pripadnosti zanimanja iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (NKZ-a) sektoru Turizam i ugostiteljstvo te o prijedlozima za promjene i unapređenja u popisu pojedinačnih zanimanja u NKZ-u. Također, utvrđen je prijedlog podjele podsektora unutar sektora Turizam i ugostiteljstvo te su, u skladu s tim, zanimanja u sektoru određena prema podsektorima.
 
Održavanje sjednice omogućeno je u okviru provedbe projekta Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a (sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda), kojem je jedan od ciljeva potpora uspostavi i djelovanju sektorskih vijeća.