Održana radionica za članove sektorskih vijeća „Vrednovanje skupova ishoda učenja“
U utorak, 29. studenoga 2016. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je radionica o vrednovanju skupova ishoda učenja.
Na radionici su sudjelovali članovi sektorskih vijeća koji dosad nisu bili u mogućnosti prisustvovati već održanim radionicama na tu temu, budući da je riječ o ključnom dijelu cjelovite edukacije kojom se članovi sektorskih vijeća pripremaju za obavljanje zadaća propisanih Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-u) (NN 22/2013, čl. 12., st. 2.) i pružanje što kvalitetnijeg doprinosa provedbi HKO-a. Vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, koji će kao dijelovi standarda kvalifikacija činiti okosnicu Registra HKO-a, jedna je od ključnih uloga sektorskih vijeća, a edukacija članova od presudne je važnosti za uspješno i kvalitetno vrednovanje. Iz tog su razloga u okviru radionice članovima sektorskih vijeća predstavljeni postupak i elementi vrednovanja skupova ishoda učenja, a članovi su dobili i priliku za aktivno sudjelovanje u vrednovanju na temelju konkretnih primjera.
Osim članova sektorskih vijeća, na radionici su sudjelovali i predstavnici Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, središnjeg strateškog tijela RH za razvoj HKO-a, čija je jedna od uloga praćenje i vrednovanje rada sektorskih vijeća.
Radionicu je vodio prof. dr. sc. Mile Dželalija, istaknut stručnjak u području razvoja HKO-a i njegova povezivanja s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF-om) i predstavnik RH u Savjetodavnoj skupini za uspostavu EQF-a.
Održavanje radionice omogućeno je u okviru provedbe projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda.