08. ožujka 2017.
Održana 4. sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Četvrta sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti održana je u srijedu, 8. ožujka 2017. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Predmet rasprave bilo je područje ranog predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, a članovi Povjerenstva su iznijeli svoja viđenja prioritetnih mjera i aktivnosti za izradu Akcijskog plana za provedbu Strategije. Rasprava je uključivala i iznošenje stavova oko podizanja kvalitete rada i društvenog ugleda učitelja, dokumenata vezanih uz Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije kao i onih koji su istoj prethodili, opravdanosti uvođenja devetogodišnje škole, statusa i mehanizama za poticanje nastavnika, strukovne mature i nacionalnih ispita, programa za ravnatelje, izrađenih dokumenata i javne rasprave vezane uz reformu kurikuluma, kvalitete i inkluzivnosti školstva u odnosu prema djeci s posebnim potrebama, problematike ishoda učenja te autonomije nastavnika i drugih tema ključnih za poboljšanje i unapređenje ovog tematskog područja.
Razgovaralo se i o provođenju zadaća Povjerenstva u kontekstu ustrojavanja ekspertnih radnih skupina te usklađivanja svih uključenih institucija i zakonskih rješenja kako bi se osigurala nesmetana provedba Akcijskog plana.
Usuglašavanje stavova u pogledu prioriteta na svim relevantnim područjima definiranima Strategijom nastavit će se na sljedećoj sjednici, koja će se održati u srijedu, 15. ožujka 2017., u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.