Održana 3. sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Treća sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti održana je u srijedu, 1. ožujka 2017. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Predmet iscrpne rasprave bilo je područje visokog obrazovanja i znanosti. Članovi Povjerenstva su iznijeli svoja viđenja prioritetnih mjera i aktivnosti koji bi bili neophodni dio Akcijskog plana za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Usuglasili su sljedeće prioritete u području visokog obrazovanja i znanosti:
 • revidiranje Bolonjskog procesa s težištem na rekonceptualizaciji i proliferaciji studijskih programa;
 • osiguravanje sustavnog i učinkovitog financiranja visokog obrazovanja i znanosti kroz programske ugovore, razdvajajući kapitalna ulaganja i nabavu opreme koja osigurava optimalan standard studiranja od cijene studijskih programa i upisnih kvota;
 • osiguravanje uvjeta za učinkovito i poticajno provođenje internacionalizacije i mobilnosti na visokim učilištima s težištem na učinkovitijem provođenju studijskih programa na engleskom jeziku;
 • povećanje ulaganja u znanost i visoko obrazovanje, koje osigurava stabilnost sustava, pravilnu dinamiku razvoja i ozbiljnu brigu prema mladim znanstvenicima;
 • konzistentno i koherentno usklađivanje propisa između svih dionika, te ispravljanje i daljnje sprječavanje proturječnosti u odredbama zakona, pravilnika i drugih akata;
 • jasnije određenje autonomije sveučilišta i njihovih sastavnica, posebice pri definiranju profesija od nacionalnog značaja (učitelji, nastavnici i dr.).

Zaključeno je da se na prioritetnim ciljevima treba raditi paralelno, koordinirano i usklađeno sa svim institucijama i tijelima u sustavu.
Predmet rasprave bilo je i područje ranog i predškolskog odgoja, te su predložene sljedeće aktivnosti:
 • povećati broj djece predškolskog uzrasta u predškolske ustanove sa sadašnjih 75% za 5% svake godine do 2020. s ciljem izjednačavanja prava svakog djeteta na predškolski odgoj
 • racionalna tipska izgradnja predškolskih ustanova (koeficijenti izvodljivosti Državnih pedagoških standarda)
 • poticati rano učenje stranog jezika na predškolskoj razini u malim sredinama
 • uređenje sigurnih dječjih igrališta
 • legaliziranje igraonica
 • povećanje stručno-razvojnih centara (popularno nazvanih „centrima izvrsnosti“) u predškolskom odgoju i obrazovanju u manjim sredinama
 • poticati izradu i provođenje programa rada s darovitom djecom.

Rasprava i usuglašavanje članova glede prioriteta u području predškolskog odgoja nastavit će se na sljedećoj sjednici kada će se sveobuhvatno razmatrati područje Ranog predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.
Sljedeća sjednica održat će se u srijedu, 8. ožujka 2017. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.