30. siječnja 2018.
Održana 24. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 30. siječnja 2018. godine održana je 24. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje dnevnog reda 24. sjednice
  2. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice
  3. Obavijesti
  4. Zaključak o prihvaćanju ostavke na članstvo u NVRLJP-u Sanje Bošnjak, univ. spec. oec.
  5. Mišljenje NVRLJP-a o opravdanosti uvođenja strukovnih gimnazija u redoviti sustav srednjoškolskog obrazovanja
  6. Nacrt Preporuka NVRLJP-a za strateški razvoj priznavanja i vrednovanja prethodnoga učenja i Nacrt Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja
  7. Okvirni program rada NVRLJP-a 2018. godinu
  8. Razno.

Članovi NVRLJP-a analizirali su programe strukovnih gimnazija, odnosno programe tehničke, ekonomske i turističke gimnazije te gimnazije održivog razvoja, sažetak vanjskog vrednovanja eksperimentalne provedbe programa strukovnih gimnazija, izvješće Povjerenstva za utvrđivanje izvodljivosti programa strukovnih gimnazija i prijedlog Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje. Navedene materijale NVRLJP-u je dostavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) te zatražilo mišljenje o opravdanosti uvođenja strukovnih gimnazija u redoviti sustav srednjoškolskog obrazovanja. Nakon provedene opsežne rasprave zajedničko mišljenje NVRLJP-a bit će proslijeđeno MZO-u.

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, predsjednica NVRLJP-a, predstavila je Nacrt Preporuka NVRLJP-a za strateški razvoj priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja i Nacrt Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja, dva dokumenta kojima su prethodile rasprave započete još 2016. te intenzivan rad tijekom 2017. godine, a što je u konačnici rezultiralo konceptualizacijom sustava priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja. Nakon usuglašavanja i usvajanja dokumenata na sljedećoj sjednici, NVRLJP će ih kao preporuke za unapređenje ovoga važnoga razvojnog područja obrazovanja proslijediti MZO-u.

Na sjednici se također raspravljalo o prvom nacrtu Okvirnoga programa rada NVRLJP-a za 2018. godinu te o planiranim aktivnostima i zaduženjima. Usvajanje Okvirnoga programa planirano je za sljedeću sjednicu.

Sljedeća sjednica planirana je 1. ožujka 2018. godine.

Dokumenti