23. travnja 2017.
Održan Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan je 23. ožujka 2017. Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-a) koje će biti otvoreno do 7. travnja 2017. godine. Savjetovanje je otvoreno u svrhu informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti u aktivno donošenje prijedloga Zakona.
U sklopu savjetovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan je 23. travnja 2017. Okrugli stol o navedenome dokumentu na kojemu su sudjelovali članovi Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u, članovi Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, sektorskih vijeća, predstavnici Rektorskoga zbora, Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola, Hrvatskoga studentskog zbora, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ministarstava, agencija, poslodavaca, sindikata i drugi dionici.
Nakon pozdravne riječi ministra prof. dr. sc. Pave Barišića i poziva koji je uputio sudionicima Okrugloga stola da daju svoj doprinos konstruktivnoj i argumentiranoj raspravi koja će dovesti do najboljih i društveno korisnih rješenja, raspravu o predloženim rješenjima i pridruživanju razina Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira kvalifikacijama u visokom obrazovanju vodio je državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja doc. dr. sc. Matko Glunčić.S obzirom na veliki interes studenata, predstavnika obrazovnih ustanova i ostalih dionika na koje se odnose predložene promjene, okrugli stol bio je prilika za iznošenje i argumentiranje njihovih stajališta o predloženim rješenjima.