Objavljene su nove Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju

Objavljene su nove Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju

Objavljene su Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija u visokom obrazovanju usklađene s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/22), namijenjene onima koji namjeravaju izraditi prijedlog standarda kvalifikacije ili skupa ishoda učenja u visokom obrazovanju i podnijeti zahtjev za njegov upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) i onima čija je uloga vrednovanje prijedloga standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja.

Smjernice se sastoje od tri dijela. U prvom dijelu dana su osnovna pojašnjenja o standardu kvalifikacije, drugi dio sadrži opis koraka u procesu izrade standarda kvalifikacije i pripadajućih ishoda učenja u visokom obrazovanju, a treći dio čini opis koraka u procesu izrade skupova ishoda učenja koji se zasebno predaju i povezana obrazloženja koja prate strukturu obrasca za podnošenje zahtjeva za upis skupa ishoda učenja u Registar HKO-a.

Osim Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, polazište za izradu Smjernica su Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13, 41/16 – OUSRH, 64/18, 47/20 – OUSRH, 20/21) i Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskoga okvira (Narodne novine, broj 96/21).