01. lipnja 2012.
Otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Javna rasprava bit će otvorena do 6. kolovoza 2012. godine.

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru kojeg je izradilo Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te drugih propisa kojima se utvrđuje razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, sastavljeno od ključnih dionika u razvoju i primjeni Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u koordinaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje načelne primjedbe i prijedloge na cjelokupni tekst, kao i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine članke predložene u Nacrtu prijedloga zakona, uz jasna obrazloženja i to putem obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju koji možete preuzeti . Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-HKO@mzos.hr

Pri izradi prijedloga, molimo posebno obratite pažnju na tri otvorena pitanja o kojima su članovi Povjerenstva imali suprotstavljena stajališta.

 • Prvo otvoreno pitanje odnosi se na minimalne uvjete za stjecanje cjelovite kvalifikacije na razini 1 (osnovna škola). Sukladno Nacrtu prijedloga zakona (članak 7. stavak 2.) ukupno radno opterećenje za stjecanje kvalifikacije na prvoj razini je najmanje 480 HROO bodova pri čemu jedan HROO (hrvatski sustav bodova općeg obrazovanja) bod obuhvaća od 15 do 25 radnih sati u trajanju od 45 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja (čl. 5. stavak 4.). Minimalni uvjeti odnose se jednako na djecu s poteškoćama u razvoju kao i na učenike u redovitom programu.
 • Drugo otvoreno pitanje je uvjet pristupanja 6. razini (visoko obrazovanje). Sukladno Nacrtu prijedloga zakona (članak 7. stavak 2.) uvjet pristupanja 6. razini je posjedovanje prethodne kvalifikacije na 4.2 (gimnazije i četverogodišnje strukovne škole) ili višoj razini (razina 5. majstori i pristupnici) uz položene ispite obveznih predmeta državne mature. Suprotno je stajalište da uvjet pristupanja 6. razini bude samo razina 4.2, isključujući razinu 5., uz obrazloženje da obvezni predmeti na ispitu državne mature nisu dovoljan preduvjet za 6. razinu.
 • Treće otvoreno pitanje je sastav Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao središnjeg strateškog tijela Republike Hrvatske za razvoj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (članak 10. stavak 3.).

Dodatno, radi savjetovanja i otvorenog dijaloga sa zainteresiranom javnošću u cilju osiguranja kvalitete zakona i donošenja utemeljenih odluka o otvorenim pitanjima održat će se okrugli stolovi o Nacrtu prijedloga zakona o HKO-u namijenjeni predstavnicima sindikata, poslodavaca, sveučilišta i škola.

Kontakt za dodatna pitanja: okruglistolovi-hko@mzos.hr.


RASPORED ODRŽAVANJA OKRUGLIH STOLOVA :

 • 12. lipnja 2012. Okrugli stol s predstavnicima sindikata
  Mjesto održavanja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38
  Vrijeme: 9:00 – 11:30
   
 • 14. lipnja 2012. Okrugli stol s akademskom zajednicom
  Mjesto održavanja: Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, Trg Maršala Tita 14
  Vrijeme: 9:00 – 12:30
   
 • 19. lipnja 2012. Okrugli stol s predstavnicima obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola te ustanova za obrazovanje odraslih)
  Mjesto održavanja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38
  Vrijeme: 9:00 – 12:30
   
 • 20. lipnja 2012. Okrugli stol s predstavnicima poslodavaca
  Mjesto održavanja: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II
  Vrijeme: 9:00 – 12:30

Po završetku procesa savjetovanja, svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva, uz obrazloženja za one koji eventualno neće biti prihvaćeni o tome zašto nisu prihvaćeni.

Za dodatne upite u vezi s postupkom savjetovanja možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-HKO@mzos.hr