Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao alata za unapređenje kvalitete i relevantnosti obrazovanja na svih razinama (paralelne sesije)
Socijalne investicije u ljudski potencijal (paralelne sesije)

Konferencija je sufinancirana iz ESF projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, a Ministarstvo je kao nositelj projekta dužno prikupiti podatke[1] o svim sudionicima koji su sudjelovali u projektnim aktivnostima. Sudjelovanjem u aktivnostima projekta obvezujete se dostaviti navedene podatke.


[1] Podatci se prikupljaju isključivo za potrebe praćenja projekta, kontrole i revizije te evaluacije kako bi se osiguralo izvještavanje prema Europskoj komisiji u skladu s Uredbom EU br. 1304/2013. Ministarstvo znanosti i obrazovanja obvezuje se da će prilikom prikupljanja podataka poštivati odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka. Pristigli podatci će se završno obraditi i analizirati na višim razinama u svrhu izvještavanja o sudionicima Europskog socijalnog fonda i njihovim karakteristikama prema nadležnim nacionalnim tijelima, Europskoj komisiji, ali i u svrhu evaluacije postignutih rezultata.