14. srpnja 2017.
Četvrta sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina
U petak, 14. srpnja 2017. godine, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održana je 4. sjednica Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.

Na sjednici je provedeno stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar/Financijsko-računovodstvena forenzičarka, predlagatelja Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Riječ je o prvome stručnom vrednovanju prijedloga standarda od nadležnoga sektorskog vijeća u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Slijedom provedenih analiza i vrednovanja, Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina na sjednici je donijelo pozitivno Stručno mišljenje o upisu standarda zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar/Financijsko-računovodstvena forenzičarka u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, kojim predlaže ministru nadležnom za rad upis standarda zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar/Financijsko-računovodstvena forenzičarka u Podregistar standarda zanimanja. Konačnu odluku o upisu standarda zanimanja u Podregistar standarda zanimanja donosi, sukladno Zakonu o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, ministar nadležan za rad.

Održavanje sjednice omogućeno je u sklopu provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. 

Dokumenti